montesori priručnik

E-priručnik o prezentaciji Montesori senzornog materijala za razlikovanje dimenzija

Sadržaj

O obrazovanju čula

Roze kula

Braon stepenice

Crveni štapovi

Cilindri

Valjci u boji

Prilozi kontrolne kartice i šabloni

Cena: 2200,00 rsd (22 eur)
Cena: 1650,00 rsd (15 eur)

Montesori pristup i vrtići (Dečije kuće) javnost najčešće asocira na uzrast od treće do šeste godine, za koji se može pronaći najveći broj aktivnosti po društvenim mrežama, blogovima i haštagovima. Dok na internetu pretražujemo Montesori aktivnosti ili okruženje, naići ćemo na veliki broj fotografija koje prikazuju krajnje faze konkretnog rada sa autentičnim materijalima, ektenzije, kombinacije, rad sa karticama. Stiče se utisak da se u praksi više vodi računa o produktu a manje o procesu dečijeg rada. Pred vama je priručnik koji je tako kreiran i koncipiran da detaljno prati proces prezentacije senzornog Montesori materijala.

CILJ PRIRUČNIKA JESTE DA PRAKTIČARE POSTEPENO, KORAK PO KORAK, UVEDE I IZVEDE U RAD SA SENZORNIM MATERIJALIMA

Čitanjem priručnika dobićete odgovore na sledeća pitanja:

Šta jeste Montesori, a šta ne?
Koja je neurološka osnova za upotrebu senzornog materijala?
Kada dete ulazi u period posebne osetljivosti za čulno obrazovanje i kako ga prepoznati?
Koje su specifičnosti senzornog materijala?
Kako se dele senzorni materijali?
Šta je to lekcija u tri koraka?

Kako prezentovati senzorni materijal za razlikovanje dimenzija, korak po korak?
Kako prezentovati materijal deci sa razvojnim smetnjama?
Koji su neposredni i indirektni ciljevi rada sa materijalima?
Koje su posebne tačke interesa i kontrole greške u svakom materijal?
Koje su i kako teku jezičke lekcije za razlikovanje dimenzija?
Kada i na koji način slede kombinacije i ekstenzije u radu sa materijalima?

TESTIMONIJALI

Priručnik iz ugla praktičara
Ivana Kaleb-Mišković, vaspitač Montesori grupe P.U. Boško Buha, Inđija

Čitajući priručnik, Tamara me je vratila na početke i osnovu Montesori pedagogije. Podsetila me je na one prve korake, koje kada “prohodamo” često zaboravimo .U priručniku sam pronašla sebe (dileme, strahove, greške) o kojima Tamara piše i otkriva nam. Šta su osnove Montesori pedagogije, kako prepoznati i zašto je važan svaki period osetljivosti kod deteta, koje materijale i na koji način ih prezentovati i pokazati. Autor priručnika nam sve to temeljno opisuje i ne samo to, već nas podstiče i na promišljanje .Tamara je nesebično podelila svoje znanje, iskustvo, dileme, početničke greške iz kojih možemo da učimo i prepoznamo se. Sve preporuke za ovaj priručnik koji je jasan, primenjiv i edukativan. Ono što znam jeste da ću priručnik svakodnevno koristiti u svom radu.

Priručnik iz ugla stručnog saradnika
Neda Avramov-Đilas, psiholog P.U. Boško Buha, Inđija

Čitajući Priručnik, najveći utisak na mene je ostavila aktuelnost i neprolaznost teorije Marije Montesori. Shvatanja o prirodi deteta, njegovog učenja i razvoja koja je iznela pre više od jednog veka u mnogo čemu su slična sa savremenim koncepcijama koje su zasnovane na rezultatima neurofizioloških istraživanja. Dete u Montesori vrtiću je celovito biće koje uči i stiče iskustva svim svojim čulima kroz interakciju sa neposrednim okruženjem, uočavanjem odnosa i obrazaca. Ono je kompetentno, bogato potencijalima i posvećeno učenju, naročito u predškolskom uzrastu koji je period posebne osetljivosti za razvoj brojnih mentalnih funkcija. Pored praktičnog prikaza vežbi za prezentaciju senzornog Montesori materijala, Tamara na jasan, sažet i sistematičan način upoznaje čitaoca sa osnovnim postavkama Montesori pedagogije, pozivajući ga pri tom na razvijanje odgovorne i refleksivne prakse zasnovane na stalnom preispitivanju stečenih znanja i uverenja.

Priručnik iz ugla vlasnika Montesori vrtića
Bojana Mikarić, vlasnica Montesori vrtića „Vrabac“ Kragujevac, član upravnog odbora Montessori Europe oganizacije

Vaspitači, roditelji i mnogi drugi koji se bave vaspitanjem i obrazovanjem dece u Srbiji su često zbunjeni kad je u pitanju Montesori pedagogija. Montessori volim blog na čelu sa Tamarom doneo je pravu revoluciju u razumevanju i tumačenju rada Marije Montesori. Tamara pitko, jasno i razumljivo razotkriva kako se koriste originalni Montesori materijali, kako se praktično primenjuju kao i  kako pripremiti i izraditi materijale, kartice za rad sa decom u vrtiću, školi ili kod kuće. Priručnik je detaljan, slikovit i krajnje praktičan čime pruža jednake mogućnost za napredak u radu kako iskusnih vaspitača i tako i onih koji su tek krenuli da otkrivaju Montesori filozofiju. Montesori volim suštinski prenosi znanje i ljubav prema ovoj pedagogiji jedinstvenoj po mnogo čemu.

Praktični priručnik „Istraživanje dimenzija“ sadrži bonus prilog sa kontrolnim karticama, šablonima i tabelom prezentacije senzornog materijala. Prilozi su korisni za podsticanje samostalnosti dece, produbljivanje vežbi i za nove tačke interesa. Da bi duže trajali, potrebno ih je odštampati u boji i plastificirati. Poštujući Montesori princip od konkretnog ka apstraktnom, kartice i šablone nudimo deci nakon osnovnih prezentacija, lekcija rečima i konkretnog rada sa materijalom. Ukoliko primetite  da štampan materijal detetu odvlači pažnju od tradicionalnog, molim vas uklonite ga.

Napomena:
Tekst na karticama u Bonus prilogu kreiran je na latiničnom i ćiriličnom pismu.  Prilikom naručivanja čekirajte koju verziju želite.

KOME JE PRIRUČNIK NAMENJEN?

  • Montesori praktičarima koji su redovno u dodiru sa senzornim materijalima u mešovitoj grupi dece, uzrast od 3 do 6 godina;
  • Svima koji žele da nauče više o autentičnom Montesori pristupu i radu s originalnim Montesori materijalima.

Priručnik se ne može koristiti kao:

  • Kao zamena za Montesori edukaciju ili seminar;
  • Za bilo kakvu  brzu i laku (zlo)upotrebu naziva Montesori da bi se promovisao posao, boravak, vrtići, profili, seminari…

Drugo ime ljubavi prema Montesori pristupu je odgovornost.