Politika privatnosti

Vlasnica i autorka bloga montesorivolim.rs poštuje vašu privatnost i posvećena je njenoj zaštiti.

Vaši lični podaci koje dostavite putem nekog od formulara na sajtu koristiće se samo u cilju:

  • Edukacije i informisanja o novim sadržajima na blogu.
  • Prosleđivanja traženog materijala za rad.
  • Odgovaranja na vaše komentare i pitanja.
  • Za administrativne poruke, tehnička obaveštenja,  ažuriranja pravila ili bezbednosna upozorenja.
  • Pružanja podrške korisniku.
  • Zaštiti i sprečavanju svih neovlašćenih i nezakonitih aktivnosti.

Pristup njima, kao i do sada imaće samo vlasnica i autorka bloga montesorivolim.rs.

Budite svesni da informacije koje delite u komentarima na blogu (ili bilo gde na društvenim medijima) su vidljive drugim korisnicima. Lične informacije koje pošaljete na neki od ovih foruma mogu se pročitati i koristiti na nepoželjan način od strane drugih osoba. montesorivolim.rs nije odgovoran za lične informacije koje postavite dostupnim na ovaj način.

Ukoliko u bilo kom trenutku poželite da se odjavite sa mailing liste, to možete uraditi putem dugmeta ’’Odjava’’ koji se nalazi na dnu svakog email-a.