Uslovi korišćenja

Svi sadržaji na sajtu su vlasništvo autorke bloga montesorivolim.rs, osim ako to nije drugačije navedeno.

Autorka i vlasnica bloga može promeniti ili obrisati sadržaj, funkcije ili usluge u bilo koje vreme, na bilo koji način, iz bilo kog razloga, ili bez razloga.

Politika komentara.
Vlasnica i autorka bloga montesorivolim.rs zadržava pravo da bez obaveštenja uredi ili obriše sve komentare koji su postavljeni na sajt ukoliko ih proceni kao:

  • Komentare koji se smatraju nepoželjnim (spam komentare).
  • Komentare koji uključuju psovke i vulgarnosti.
  • Komentare koji uključuje govor mržnje, omalovažavanje, kritiku, etiketiranje i napad na bilo kog pojedinca ili grupu, kao i same Montesori metode

Dozvoljeno je:

  • Deliti (repostovati) sadržaj isključivo putem ’’share’’ dugmeta koji se nalazi na kraju svakog priloga ili putem kopiranja url adrese strane.
  • Preuzimati i koristiti sadržaj, materijal za rad i fotografije  sa bloga gde je navedeno da je preuzimanje dozvoljeno.
  • I dobrodošli ste da predstavite sadržaj sa bloga montesorivolim.rs na svom blogu, ali je potreban link i navođenje originalnog projekta.
  • Podeliti slike sebe i deteta/ učenika koristeći ideje i materijale sa ovog bloga na vašoj stranici i na društevnim medijima, sa linkom i spominjanjem montesorivolim.rs. Vaša je odgovornost da dobijete saopštenje za javnost za sve osobe koje fotografišete.

Nije dozvoljeno:

  • Koristiti bilo koji sadržaj sa ovog bloga u komercijalne svrhe bez  pismenog odobrenja vlasnice i autorke.
  • Kopirati i koristiti bilo koji deo sadržaja sa ovog bloga u bilo kom drugom mediju bez jasne reference i linka ka izvornoj stranici.
  • Kopirati i zalepiti odlomak teksta više od 75 reči u bilo kom mediju, bez izričitog pismenog odobrenja vlasnice i autorke bloga.