Senzorni centar

Predškolski uzrast, Senzorni centar / 05.05.2019

SVE DUGINE BOJE Naša čula omogućavaju nam kontakt sa spoljašnjom sredinom, istražuju svet i otvaraju put znanju. Obrazovanje čula je povezano sa aktivnostima u kojima su uključeni inteligencija i pokret. Dečija čula u Montesori vrtićima bude se i razvijaju u senzornom centru kome prethodi praktični. Senzorni centar...