05 Maj Tag

Materijali za rad / 27.05.2019

Dragi čitaoci, Nakon priloga o izradi Montesori trodelnih kartica dobila sam par poruka vezano za dimenzije istih. Stoga Vam dajem konačne dimenzije kartica i predlog za lakše i dostupnije oblikovanje kartončića. Najpre da odgovorim na često pitanje, da li mora samo kako sam opisala. Ne. Kartice ne morate...

Predškolski uzrast, Senzorni centar / 05.05.2019

SVE DUGINE BOJE Naša čula omogućavaju nam kontakt sa spoljašnjom sredinom, istražuju svet i otvaraju put znanju. Obrazovanje čula je povezano sa aktivnostima u kojima su uključeni inteligencija i pokret. Dečija čula u Montesori vrtićima bude se i razvijaju u senzornom centru kome prethodi praktični. Senzorni centar...